WARSZTATY TEATRALNE

Zapraszamy do wspólnej zabawy w TEATR, już od wielu lat pracujemy z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i instruktorami teatralnymi
z Polski i z zagranicy.

Pracujemy nad wybraną przez siebie formą artystyczną, spektaklem, etiudą, etiudą pantomimiczną bądź inną formą działań teatralnych.
W pracy warsztatowej skupiamy się głównie na pracy zespołowej, śmiałym odkrywaniu i rozwijaniu talentów i indywidualnych umiejętności uczestników.

Przykładowe tematy warsztatowe:

  • Z Pania Wyobraźnią na ty -gry i zabawy dramatyczne,
  • Archipelag Wysp Lalkowych- zapoznanie z technikami teatru lalek
  • Egzamin do Bajkowej Akademii Teatru- dykcja i emisja głosu, praca nad gestem, mimiką, ruchem scenicznym, interpretacja tekstu
  • i inne...


Współpracowaliśmy z polskimi szkołami z Litwy i Białorusi, od kilku lat prowadzimy przy współpracy Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział Podlaski, kolonie teatralne dla polskich dzieci z Rumunii, Łotwy, Estoni i Rosji.
Warsztaty teatralne dla środowisk polonijnych mają na celu obcowanie z żywym językiem polskim, literaturą, polską kulturą
i tradycją ,rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
talentów i wyobraźni.

Zdjęcia z warsztatów dla polskich dzieci w Rumunii mogą Państwo zobaczyć na portalu o rodzinnym podróżowaniu Mały Podróżnik www.malypodroznik.pl.

początek strony